Godkännande och Samtycke av digital marknadskommunikation samt YogaDevatas policy.

Genom att du fyller i detta formulär så samtycker du till att de personuppgifter du lämnar (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte avseende YogaDevatas (företaget) tjänster.

Företaget behandlar personuppgifter framförallt för de ändamål som anges nedan:

  • Möjliggöra god kundservice
  • För att skicka dig information via e-post, relaterat till de kurser som du har uttryckt intresse för.

YogaDevata lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. YogaDevata använder inte information äldre än 3 år för marknadsföring. Företaget tar löpande bort personuppgifter som är äldre än 3 år om företaget inte har någon kundrelation till personen.

I de fall YogaDevata önskar använda bilder till marknadsföring kommer bilden att behöva godkännas av berörda personer skriftligt i ett separat mail.

De personuppgifter som YogaDevata erhåller samt kundregister säljes eller överlämnas ej.

Tacka nej till vidare kommunikation

Du kan alltid tacka nej till vidare kommunikation i alla våra epost som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information eller hjälp att tacka nej till kommunikation. Du når oss på info@yogadevata.se

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade genom att skriftligt begära ett registerutdrag från YogaDevata. Du kan göra detta en gång per år kostnadsfritt.

En generell påföljdsfriskrivning gäller felaktigheter som inte YogaDevata har haft kännedom om eller/och ändringar som också är utanför YogaDevatas kontroll och kännedom. Köpare av samtliga kurser och resor kan ej åberopa prisavdrag för sådana eventuella händelser eller felaktigheter.

I största möjliga mån kommer YogaDevata på bästa sätt tillmötesgå individens behov men några krav på specialbehandligar kan man ej ha.

Anmälan till Yogadevatas olika kurser och resor utanför Sverige är bindande med det undantaget att en kris skulle drabba dig eller din familj. I sådana fall utgår full återbetalning till dig förutom bokningsavgiften. Detta gäller vid ej påbörjad kurs. Läkarintyg på det inträffade kommer vi då att behöva.

För Kurser och workshops i Sverige gäller följande:

Om du avbokar mer än 8 dagar innan start av kurs återbetalas hela avgiften till dig. Avbokar du 4 dagar innan återfår du 50% av avgifter. Senare avbokning utgår ingen återbetalning. All avbokning ska ske skriftligen till YogaDevata.

Vid resor utanför Sverige bör du alltid kontrollera att ditt pass är giltigt minst 6 månader innan återresa. Kontrollera visumregler med landets ambassad. Boka alltid reseförsäkring via ditt försäkringsbolag om det inte ingår i din hemförsäkring. YogaDevata tar inga gruppförsäkringar utan individuell försäkring måste tecknas.

I det fall att man önskar klaga på YogaDevatas hantering av personuppgifter får man vända sig till dataskyddsinpektionen.

YogaDevata

Nyvångsvägen 14 , 27437 Skurup . Telefon: 076-837 99 13

Be the change that you wish to see in the world.
~ Mahatma Gandhi ~